DRESS CODE – SZTUKA WYWIERANIA WPŁYWU
SZKOLENIE INDYWIDUALNE

SZKOLENIE INDYWIDUALNE

To unikalne, indywidualne szkolenie zostało zaprojektowane z myślą o tych managerach, którzy znają zasady dress code’u i swobodnie poruszają się po zagadnieniach klasycznego, męskiego ubioru biznesowego, poszukują jednak możliwości bardziej świadomego budowania swojego wizerunku oraz bezpośredniego wywierania wpływu na otoczenie, przez przemyślany, zaplanowany ubiór.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

Tylko PRAKTYCZNA wiedza
Zakres szkolenia został tak przygotowany, aby przekazać NIEZBĘDNĄ wiedzę, wynikającą z praktycznego doświadczenia doradcy wizerunkowego i managera. Liczne przykłady i wizualizacje sprawiają, że prezentowana wiedza jest zrozumiała i łatwo przyswajana.
Natychmiast wykorzystasz wiedzę, którą zdobędziesz
Podczas szkolenia managerowie mają możliwość natychmiastowego wykorzystania zdobytej wiedzy w ćwiczeniach praktycznych. Jest to szansa na realne postępy w budowaniu swojego wizerunku, wymianę uwag i doświadczeń z prowadzącym.
Unikalne know-how
Na szkoleniu omówiona zostanie specjalistyczna wiedza z zakresu protokołu dyplomatycznego wyznaczającego zasady dress code’u, oraz techniki perswazyjne możliwe do wykorzystania w ubiorze. Techniki te mają praktyczne zastosowanie podczas biznesowych sytuacji: spotkań, negocjacji, rozmów o pracę, negocjacji z przełożonym, budowania pozycji w firmie.
Ciekawy i dynamiczny sposób prezentacji
Język szkolenia jest zrozumiały dla słuchaczy, a liczne przykłady i wizualizacje pozwalają lepiej zrozumieć naturę omawianych problemów i uczyć się na błędach i sukcesach innych osób.

TERMINY I KOSZTY

Miejsce: Warszawa lub siedziba firmy klienta

Czas trwania:

3 sesje x 2 godziny zegarowe

Cena:

Zapytaj o indywidualną wycenę.

Kontakt:

office@artist-management.eu

ZAKRES SZKOLENIA

Szkolenie podzielone jest na 3 części, trwające po 2 godziny zegarowe. Istnieje możliwość odbycia szkolenia w całości w jednym dniu lub podzielenia go na 3 sesje trwające po 2 godziny zegarowe, organizowane w ostępach 1 tygodnia.

Moduł I

1. CZĘŚĆ PIERWSZA: DRESS CODE – WYWIERANIE WPŁYWU

W tej części szkolenia będzie można zapoznać się ze sposobem wywierania wpływu na odbiorców przez niewerbalne komunikowanie za pomocą dress code’u tak istotnych z puntu widzenia managera treści jak:

 • profesjonalizm
 • odpowiedzialność i bezpieczeństwo
 • dynamika i aktywność
 • status społeczny i pozycja w firmie
 • nowoczesność i kreatywność

2. CZĘŚĆ DRUGA: DRESS CODE – PRZEWAGA W NEGOCJACJACH.

W drugiej części szkolenia omówiony zostanie ubiór biznesowy z punktu widzenia podstawowych strategii negocjacyjnych i zaproponowane elementy stylizacji, które pozwolą osiągnąć zamierzony efekt perswazyjny, bez łamania sztywnych zasad dress code’u, popadania w modowe pułapki i narażania się na negatywną ocenę. Sesja wzbogacona jest o ciekawe ćwiczenia pozwalające samodzielnie wykorzystywać zdobytą wcześniej wiedzę.

3. CZĘŚĆ TRZECIA: DRESS CODE – BŁĘDY NOWICJUSZY I MEGALOMANÓW.

W trzeciej części szkolenia managerowie będą mogli przeanalizować istotne błędy w ubiorze, popełniane przez mężczyzn, którzy modą męską zajmują się już od jakiegoś czasu, ale nie zwracają uwagi na istotne detale lub popadają w przesadę, która wywołuje efekt odwrotny od zamierzonego, narażając ich na przypisanie cech:

 • narcyzmu,
 • powierzchowności,
 • nieodpowiedzialności,
 • niechlujności,
 • niekonsekwencji,
 • ignorancji i braku szacunku.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

Udział w szkoleniu i rezerwacja miejsca są możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia. W celu zapisania się na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższego formularza oraz dokonanie płatności na nr konta podany poniżej. W polu tytuł przelewu prosimy o wpisanie: nazwy szkolenia, numeru wybranego modułu oraz terminu.

Joanna Gawryś ARTIST MANAGEMENT
Nr. Konta: 59 1750 0012 0000 0000 3703 7133

Możliwy również kontakt poprzez e-mail:
office@artist-management.eu