Jak chronić prawo autorskie?
SZKOLENIE INDYWIDUALNE

Jeśli chcesz jako autor poznać zakres swoich praw oraz nauczyć się w jaki sposób nimi zarządzać i je chronić – koniecznie skorzystaj z tego szkolenia!

SZKOLENIE INDYWIDUALNE

Podczas unikalnego, indywidualnego szkolenia, dowiesz się w jaki sposób powstają twoje prawa autorskie. Kiedy należą do Ciebie, a kiedy do kogoś innego. Nauczysz się w jaki sposób możesz zarządzać swoimi utworami i prawami do nich i na jakich warunkach mogą korzystać z nich inni. Dowiesz się w jaki sposób bezpiecznie zezwalać na korzystanie z Twojej twórczości oraz jak osiągać z tego tytułu korzyści finansowe. Poznasz te przepisy prawa, które w maksymalny sposób pozwolą Ci zabezpieczyć Twoje interesy w umowach i ułatwią ich egzekwowanie.

Szkolenie poza kwestiami prawnymi wzbogacone jest o kilkunastoletnią, praktyczną wiedzę managera artystów, a dodatkowo zapoznasz się z ciekawymi CASE STUDY.

Nie spotkasz się na szkoleniu z niezrozumiałym prawniczym metajęzykiem, ani teoretycznymi rozważaniami. Tylko praktyczna wiedza podana w ciekawej i zróżnicowanej formie.

Zapraszam na niezwykłe szkolenie, prowadzone przez managera artystów z kilkunastoletnią praktyką. Absolwentkę Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim. Managera, który tysiące godzin poświęcił na negocjowanie kontraktów, których łączna wartości wynosi 28,5 MLN PLN.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

Znajomość swoich praw

Uczestnicząc w szkoleniu poznasz swoje prawa osobiste i majątkowe oraz ich zakres i czas ich trwania. Znajomość tych praw jest twórcy niezbędna w aktywnym życiu zawodowym.

Bezpieczeństwo

Zyskując wiedzę na temat własnych praw, zyskasz bezpieczeństwo zawodowe oraz nauczysz się redagować umowy w sposób, który pozwoli Ci zabezpieczyć swoje interesy twórcze i biznesowe.

Ochrona przed nadużyciami

Podczas szkolenia dowiesz się w jaki sposób chronić swoją twórczość i dochodzić swoich praw.

Bezpieczna komercjalizacja twórczości

Zdobyta podczas szkolenia wiedza pozwoli Ci w bezpieczny sposób upubliczniać swoją twórczość i czerpać z niej korzyści finansowe nie narażając Cię na niebezpieczeństwo strat.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Miejsce: Warszawa

Czas trwania:
4 sesje x 2,5 godziny zegarowej.
Każda kolejna sesja odbywa się w odstępie 1 tygodnia.

Cena:
Zapytaj o indywidualną wycenę

Kontakt:

office@artist-management.eu

ZAKRES SZKOLENIA

Szkolenie podzielone jest na 4 sesje, które realizowane w tygodniowych odstępach. Każda sesja trwa 2,5 godziny zegarowej.

Sesja 1. Przedmiot i podmiot prawa autorskiego:

 • Co to jest utwór?
 • Co to jest utwór?
 • Kiedy powstaje?
 • Jakie są rodzaje utworów?
 • Co to jest artystyczne wykonanie?
 • Kto to jest autor?
 • Kim jest współautor i kiedy mówimy o współautorstwie?
 • Jak przedstawiają się uprawnienia autora w stosunku do pracodawcy?

Sesja 2. Autorskie prawa osobiste:

 • Co to są autorskie prawa osobiste?
 • Co to są autorskie prawa osobiste?
 • Istota i treść prawa oraz czas trwania
 • Ochrona praw po śmierci autora
 • Przykładowe uprawnienia twórcy – art 16 ustawy
 • Dodatkowe uprawnienia osobiste autora wynikające z ustawy
 • Wyjątki w których prawa autorskie nie należą do autora.

Sesja 3. Autorskie prawa majątkowe:

 • Co to są autorskie prawa majątkowe?
 • Co to są autorskie prawa majątkowe?
 • Co to są prawa zależne?
 • Kiedy wygasają prawa majątkowe?
 • Dziedziczenie praw autorskich.

Sesja 4. Ograniczenie praw autorskich i umowy autorskoprawne:

 • Instytucja dozwolonego użytku
 • Instytucja dozwolonego użytku
 • Kto może bez Twojego zezwolenia korzystać z Twoich utworów i na jakich zasadach?
 • Rodzaje umów prawa autorskiego.
 • Umowy przenoszące prawa majątkowe.
 • Umowy na korzystanie z utworów.

EXTRA DODATEK

Warsztaty z zakresu redagowania umów prawa autorskiego.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik może zdecydować się dodatkowo na udział w Warsztatach redagowania umów. Praktyczna praca redakcyjna nad 2 umowami z zakresu prawa autorskiego: umowa licencyjna oraz umowa o przeniesienie praw autorskich. Omówienie poszczególnych zapisów, które znajdują się w umowach oraz redakcja umowy w taki sposób, aby jak najlepiej zabezpieczyć interesy twórcy i stworzyć możliwość łatwego i skutecznego dochodzenia swoich praw.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

Udział w szkoleniu i rezerwacja miejsca są możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia. W celu zapisania się na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższego formularza oraz dokonanie płatności na nr konta podany poniżej. W polu tytuł przelewu prosimy o wpisanie: nazwy szkolenia, numeru wybranego modułu oraz terminu.

Joanna Gawryś ARTIST MANAGEMENT
Nr. Konta: 59 1750 0012 0000 0000 3703 7133

Możliwy również kontakt poprzez e-mail:
office@artist-management.eu