ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Jak radzić sobie z realizacją złożonych i długoterminowych projektów?
Jak skoordynować realizację kilku projektów w tym samym czasie?
Jak mieć pewność, że nie przeoczyłeś niczego z istotnych elementów współpracy z klientem?
Jak uniknąć kar finansowych za niewłaściwą realizację projektu?
Jak egzekwować od drugiej strony umowy niezbędne informacje/materiały/działania potrzebne do realizacji własnych zobowiązań wobec osób trzecich?
Jak zachować harmonogram pracy wobec opóźnień poddostawców?
Jak egzekwować od wszystkich stron współpracy realizację postanowień umowy?

Manager przypomina dyrygenta…, z tą różnicą,
że dyryguje kilkoma orkiestrami na raz.

Z ilu elementów składa się realizacja projektu? Niewielkiego – z kilkunastu, większego od 50 do 100 i więcej czynności. Jeśli przyjmiesz, że nigdy nie działasz w sterylnej rzeczywistości realizacji jednego projektu, ale realizujesz kilka jednocześnie, to mnoży się ilość niezbędnych do podjęcia decyzji i czynności – ograniczonych konkretnymi terminami i standardami wykonania. Jeśli zgodzisz się ze mną, że poza życiem zawodowym jest jeszcze życie prywatne, ze swoimi zobowiązaniami, zadaniami, wyzwaniami, presją czasu, wreszcie, że osoby najbardziej twórcze i kreatywne z pewną trudnością kontrolują terminy, deadline’y, a korporacje pracują wyłącznie na nich i przestrzegają ich z nieprzejednaną konsekwencją, wreszcie jeśli dostrzeżesz zależność, że im większy projekt, tym większymi karami i poważniejszymi konsekwencjami zagrożone są błędy, niedociągnięcia i wpadki, posiadanie managera, który w twoim imieniu zarządza całym projektem i czuwa nad każdym etapem jego realizacji, stanie się tak oczywiste jak konieczność oddychania. Oczywiście wszystkie zadania można wykonywać osobiście, czy jednak nie mija się to z celem? Im większy projekt, tym większa potrzeba posiadania doświadczonego managementu. Potrzebę tę odczuwają nie tylko twórcy, ale również ich kontrahenci. Posiadanie przez artystę managementu jest dla biznesu jasnym sygnałem dojrzałości i profesjonalizmu artysty. Skraca czas negocjacji oraz pozwala gładko i bez większych komplikacji realizować projekty, które do tej pory leżały tylko w sferze marzeń.

CO ZYSKUJE TWÓRCA

Oszczędność czasu i efektywność
Doświadczenie managera pozwala szybko i bez komplikacji realizować wiele projektów na raz, zwiększając efektywność i wydajność Twojej pracy.
Oszczędność energii

Dzięki managerowi, który zarządza projektem w Twoim imieniu, Ty masz szansę realizować wyłącznie artystyczną część zadań i pozostać w strefie swojej specjalizacji i zawodowego komfortu.

Doświadczenie managera
Podobno „jeśli coś może pójść nie tak, to na pewno pójdzie”. Setki zrealizowanych projektów daje managerowi wiedzę „co zazwyczaj idzie nie tak” i pozwala zastosować działania uprzedzające, tak aby zminimalizować wszelkie negatywne czynniki mogące mieć wpływ na realizację projektu.
Bezpieczeństwo
Wieloletnie doświadczenie managera i setki realizacji, dają twórcy poczucie bezpieczeństwa i możliwość niezakłóconej pracy twórczej.

INNE REKOMENDOWANE USŁUGI 

ROZLICZANIE
PROJEKTU

NADZÓR NAD
TERMINOWOŚCIĄ
ROZLICZEŃ

ARCHIWIZACJA
DOKUMENTÓW

PROWADZENIE CZYNNOŚCI
PRAWNYCH W IMIENIU TWÓRCY

ZAPYTAJ O WSPÓŁPRACĘ

Jeśli masz pytania dotyczące wybranej usługi, managementu lub szkolenia - zapraszam do kontaktu.

Skorzystaj z adresu e-mail  lub formularza kontaktu. Odpowiedź nastąpi w ciągu 2 dni roboczych.

office@artist-management.eu 

Zapytanie ze strony www
reCAPTCHA