NADZÓR NAD WIZERUNKIEM TWÓRCY

Jak stworzyć pożądany wizerunek?
W jaki sposób chronić się przed bezprawną eksploatacją: wizerunku, imienia, nazwiska, znaku towarowego, logo?
Jak zarządzać swoim wizerunkiem i go chronić, udzielać praw do niego na Twoich (jasno określonych), zrównoważonych zasadach?
Jak zdobyć wpływ na to, kiedy i w jakim kontekście zostanie zaprezentowana Twoja marka osobista, imię, nazwisko, zdjęcie – Ty?
Jak egzekwować od partnerów biznesowych i mediów pokazywanie oczekiwanego wizerunku twórcy?
Jak chronić swoją prywatność wobec popularności?

Jesteś marką, a wizerunek marki to 80% jej wartości.
Zacznij nim umiejętnie zarządzać

Ufam, że teraz rozumiesz, dlaczego dobrzy managerowie przykładają do wizerunku tak dużą wagę. Na wizerunek składają się: pozycja twórcy na rynku, jego doświadczenie zawodowe, potencjał sympatii jaką twórca generuje, relacja z fanami i sposób, w jaki artysta jest postrzegany.

Wszystkie informacje na temat artysty/twórcy, jakie ukazują się w mediach – nie tylko to, o czym media piszą, ale również kontekst, w jakim pokazują twórcę – wpływa na jego ostateczny wizerunek, tzn. sposób, w jaki jest postrzegany przez otoczenie.

Skoro wizerunek stanowi 80% wartości marki twórcy, niezwykle istotne jest, aby nim w sprawny i przemyślany sposób zarządzać oraz odpowiednio go chronić. Stworzenie Strategii Rozwoju Wizerunku jest jedną z kluczowych czynności, od których rozpoczynam współpracę z twórcą, nadzór nad wizerunkiem jest komplementarną częścią realizacji Strategii Rozwoju.

CO ZYSKUJE TWÓRCA

Profesjonalną analizę obecnego wizerunku
Manager potrafi chłodnym okiem ocenić wady i zalety obecnego wizerunku oraz wskazać przestrzeń do zmian.
Doradztwo wizerunkowe
Zyskujesz doradcę wolnego od przywiązania do określonego Twojego wizerunku, zdolnego do wyboru optymalnych rozwiązań.
Strategię Rozwoju Wizerunku
Manager jako osoba trzecia jest najlepszym twórcą i realizatorem Strategii Rozwoju Wizerunku, ponieważ towarzyszy mu zawodowy dystans. Zyskasz profesjonalną strategię i osobę odpowiednią do jej realizacji.
Aktywne zarządzanie wizerunkiem
Zyskasz eksperta, który będzie egzekwować zmiany dokonane w Twoim wizerunku podczas realizacji bieżących projektów.
Prawna ochrona wizerunku
Manager dzięki znajomości prawa autorskiego i prasowego potrafi chronić wizerunek twórcy w wyżej wymienionym zakresie.

INNE REKOMENDOWANE USŁUGI 

BUDOWANIE
RELACJI TWÓRCY
Z MEDIAMI

TWORZENIE
PORTFOLIO
TWÓRCY

STRATEGIA ROZWOJU
KARIERY / BIZNESU
WIZERUNKU

WYCENA RYNKOWEJ
WARTOŚCI
TWÓRCY/PRODUKTU

ZAPYTAJ O WSPÓŁPRACĘ

Jeśli masz pytania dotyczące wybranej usługi, managementu lub szkolenia - zapraszam do kontaktu.

Skorzystaj z adresu e-mail  lub formularza kontaktu. Odpowiedź nastąpi w ciągu 2 dni roboczych.

office@artist-management.eu 

Zapytanie ze strony www
reCAPTCHA