USŁUGI ARTIST MANAGEMENT

Zapraszam do zapoznania z wszystkimi oferowanymi usługami:

REPREZENTACJA
KLIENTA

STRATEGIA ROZWOJU
KARIERY / BIZNESU
WIZERUNKU

TWORZENIE
NOWYCH NARZĘDZI
ROZWOJU

TWORZENIE
OFERT
BIZNESOWYCH

POZYSKIWANIE
SPONSORÓW
I PARTNERÓW

BUDOWANIE
RELACJI TWÓRCY
Z BIZNESEM

BUDOWANIE
RELACJI TWÓRCY
Z MEDIAMI

OBSŁUGA BIEŻĄCEJ
KORESPONDENCJI
BIZNESOWEJ

PROWADZENIE
NEGOCJACJI

DORADZTWO
PRAWNE

PROWADZENIE CZYNNOŚCI
PRAWNYCH W IMIENIU TWÓRCY

ARCHIWIZACJA
DOKUMENTÓW

ROZLICZANIE
PROJEKTU

NADZÓR NAD
TERMINOWOŚCIĄ
ROZLICZEŃ

ZARZĄDZANIE
PROJEKTAMI

NADZÓR NAD
WIZERUNKIEM
TWÓRCY

TWORZENIE
PORTFOLIO
TWÓRCY

WYCENA RYNKOWEJ
WARTOŚCI
TWÓRCY/PRODUKTU

ROCZNY RAPORT
Z DZIAŁAŃ

BUSINESS IMAGE CONSULTING