PROWADZENIE NEGOCJACJI

Jak negocjować z dużymi i małymi firmami, nie mając odpowiedniego doświadczenia?
Jakie są najlepsze warunki współpracy, które możesz osiągnąć?
W jaki sposób prowadzić negocjacje?
W jaki sposób dowiedzieć się, jak poważne są zamiary klienta dotyczące współpracy?
Co poza kwestiami finansowymi jest ważne w realizacji współpracy?
Jak zbudować wrażenie cenionego, profesjonalnego partnera?

Negocjacje to kluczowy i najtrudniejszy etap
każdej współpracy. Warto mieć wtedy po swojej stronie doświadczonego partnera.

Prowadziłam negocjacje kilkaset razy. Czasem przy prostych projektach o wartości kilku tysięcy złotych, czasem przy złożonych kontraktach wartości kilku milionów. Niezależnie od tego, co było przedmiotem projektu, jaka kwota wyznaczała jego wartość i jak przyjazne były początkowe rozmowy o współpracy – na etapie negocjacji i rozmów o szczegółach, powstaje napięcie wynikające z próby pogodzenia, bądź co bądź, tylko częściowo zbieżnych interesów stron. Kołdra ostatecznie jest jedna i każdy stara się maksymalnie ciągnąć ją w swoją stronę.
Im bardziej burzliwie przebiegają negocjacje, tym bardziej obecność managera jest niezbędna. Pełni on wtedy rolę swoistego bufora pomiędzy stronami.
Managerowi wolno więcej! Może on prezentować bardziej nieugięte stanowisko w negocjacjach, tworzyć presję, walczyć o konkretne zapisy – ponieważ obie strony akceptują, że na tym polega jego rola – na wypracowaniu możliwie najkorzystniejszych warunków współpracy dla swojego klienta. I to, co klientowi przypisane byłoby jako arogancja czy brak elastyczności, managerowi przypisywane jest jako objaw profesjonalizmu.

Współpracując z managerem, masz zatem większe szanse osiągnąć korzystny wynik negocjacji oraz zachować pozytywne relacje z partnerem biznesowym, które przecież są niezbędne do realizacji wspólnego projektu. To sprawia, że po zamknięciu negocjacji strony dalej darzą się sympatią i są w stanie współpracować, nawet jeśli droga do współpracy miała niezwykle wyboisty, negocjacyjny wstęp.

CO ZYSKUJE TWÓRCA

Skuteczność pozbawiona emocji
Manager jako osoba trzecia nie ulega tak silnym emocjom w trakcie procesu negocjacji, dlatego jest skuteczny w całym procesie. Możesz polegać na jego doświadczeniu i umiejętności zachowania dystansu.
Doświadczenie
Manager posiada doświadczenie setek takich negocjacji, które może pracować na Twoją korzyść.
Znajomość rynku
Manager dobrze zna rynek, dlatego potrafi uzyskać dla Ciebie możliwie najlepsze warunki, w odniesieniu do obecnej sytuacji rynkowej.
Oszczędność czasu i energii
Wsparcie managera skraca proces negocjacji i pozwala uniknąć wielu zbędnych emocji.
Dobre relacje mimo trudnych negocjacji
Manager przyjmuje rolę bufora, który łagodzi skutki trudnych rozmów i posiada duże doświadczenie w trudnej sztuce godzenia odległych stanowisk stron.
Psychologicznie i merytorycznie wsparcie
Nieocenione podczas procesu uzgadniania warunków współpracy.
Profesjonalny wizerunek i wyższe honorarium
Obecność managera podnosi wizerunek twórcy w oczach partnera biznesowego, co pozwala uzyskać korzystniejsze dla twórcy honorarium.
Gwarancję profesjonalizmu
Obecność managera w procesie jest dla obu stron, szczególnie zaś dla biznesu gwarancją profesjonalizmu i doświadczenia twórcy.

INNE REKOMENDOWANE USŁUGI 

REPREZENTACJA
KLIENTA

DORADZTWO
PRAWNE

PROWADZENIE CZYNNOŚCI
PRAWNYCH W IMIENIU TWÓRCY

ZARZĄDZANIE
PROJEKTAMI

ZAPYTAJ O WSPÓŁPRACĘ

Jeśli masz pytania dotyczące wybranej usługi, managementu lub szkolenia - zapraszam do kontaktu.

Skorzystaj z adresu e-mail  lub formularza kontaktu. Odpowiedź nastąpi w ciągu 2 dni roboczych.

office@artist-management.eu 

Zapytanie ze strony www
reCAPTCHA