ROCZNY RAPORT Z DZIAŁAŃ

Czy rozwijasz się zawodowo w wyznaczonym przez siebie kierunku?
Czy zarabiasz tyle, ile chciałeś zarabiać?
Czy realizujesz projekty, które byłby przedmiotem Twoich zawodowych dążeń?
W jaki sposób postrzega Cię rynek?
Jakie powinny być dalsze kroki Twojego rozwoju?

Tylko uczciwa ocena dotychczasowych działań
pozwala realnie planować przyszłe kroki.

W gonitwie bieżących projektów i aktywności trudno czasem ocenić, czy rzeczywiście posuwamy się do przodu, czy właśnie zrobiliśmy dwa kroki w tył. Co prawda dobry manager analizuje każde nowe zaangażowanie twórcy pod wieloma aspektami, łącznie ze zgodnością z przyjętą Strategią Rozwoju. Nie zmienia to jednak faktu, że samemu twórcy trudno ocenić, czy rzeczywiście udało się osiągnąć zamierzone cele. Temu właśnie służy doroczne podsumowanie wszystkich aktywności, które pozwala zyskać obiektywne spojrzenie na całoroczne dokonania i jest punktem wyjściowym do określenia przestrzeni wymagających jeszcze naprawy i wyznaczenia dalszego kierunku rozwoju. Dzięki raportowi twórca i manager zyskują również materiał do wyceny aktualnej wartości rynkowej artysty, a sam artysta otrzymuje bardzo precyzyjne narzędzie do oceny swojej pracy i pracy managera!
Być może ze względu na ten ostatni aspekt nie spotkałam do tej pory managementu, który przygotowywałby dla swoich artystów podobne raporty.

Jeśli jednak zależy Ci na usługach na najwyższym poziomie, pełnej przejrzystości pracy managera oraz jasno określonych zadaniach w relacji twórca – manager, polecam zaangażowanie managera, który co roku przygotuje dla Ciebie rzeczowy raport na temat wszystkich wspólnie zrealizowanych aktywności.

CO ZYSKUJE TWÓRCA

Informację o posiadanych zasobach
Roczny raport pozwala określić zasoby, którymi dysponuje twórca, a w dalszej kolejności sprawniej nimi zarządzać.
Informację o stopniu realizacji planów
Podsumowanie wszystkich działań z całego roku, pozwala określić stopień realizacji przyjętej Strategii Rozwoju i innych zawodowych i artystycznych planów.
Weryfikacja źródeł przychodu i ich efektywności
Szczegółowy raport, pozwala podsumować i przeanalizować źródła przychodu i ich efektywność.
Zestaw kluczowych danych

który pozwala skonfrontować przyjętą wizję rozwoju ze stanem faktycznym i zakresem realizacji oraz zrewidować dalsze działania. Dane te są niezbędne do wytyczenia kierunku dalszego rozwoju.

Rekomendacje kierunku zmian
Na podstawie uzyskanych danych manager może wskazać przestrzeń do zmian i zarekomendować konkretne rozwiązania w tym zakresie.

INNE REKOMENDOWANE USŁUGI 

STRATEGIA ROZWOJU
KARIERY / BIZNESU
WIZERUNKU

TWORZENIE
NOWYCH NARZĘDZI
ROZWOJU

ARCHIWIZACJA
DOKUMENTÓW

ROZLICZANIE
PROJEKTU

ZAPYTAJ O WSPÓŁPRACĘ

Jeśli masz pytania dotyczące wybranej usługi, managementu lub szkolenia - zapraszam do kontaktu.

Skorzystaj z adresu e-mail  lub formularza kontaktu. Odpowiedź nastąpi w ciągu 2 dni roboczych.

office@artist-management.eu 

Zapytanie ze strony www
reCAPTCHA